Meer kennis opdoen… ook dat is inzicht in vooruitkijken!

Tom Compiet mag zichzelf sinds kort gecertificeerd Risk Management Consultant (GRMC®) noemen. Hij volgde de leergang zodat hij nog gerichter en wellicht ook op een iets andere manier naar de risico’s van een onderneming of ondernemer kan kijken. Tom legt uit wat deze certificering inhoudt.

“In deze training staat de klant centraal. We leren nog dichter bij de klant te staan en meer aandacht te hebben voor zijn waardepropositie, bedrijfsdoelstellingen en risicoperceptie en -bewustzijn. Zo kunnen we een succesvolle implementatie van risicomanagement realiseren waar onze klanten veel profijt van hebben. Risicomanagement draagt namelijk direct bij aan de bescherming en de kwaliteit van hun onderneming.

Het managen van risico’s hoeft niet altijd om specifiek verzekerbare risico’s te gaan. Contracten, voorwaarden, invloed van bijvoorbeeld een specifieke opdrachtgever of leverancier, afhankelijkheden etc. Daar waar onze expertise ophoudt, schakelen we desgewenst een externe deskundige in. Bijvoorbeeld een jurist als het gaat om het inhoudelijk beoordelen of opstellen van contracten.

Rapport

Een rapport met de belangrijkste bevindingen volgt uit de analyse van de risico’s. Aan de hand van dit rapport kijk ik welke vervolgstappen een ondernemer kan zetten. Het rapport gaat per definitie niet om het aanbieden van verzekeringen. Dit kan wel weer een vervolgtraject zijn. Als het gaat om verzekeringstechnische oplossingen kan een ondernemer uiteraard gebruik maken van onze kennis en ervaring. Dit om op basis van premie én voorwaarden de meest passende verzekering te vinden.”

Saman & Compiet. Inzicht…….. in vooruit kijken!