Tools voor beter inzicht brandveiligheid

De brandveiligheid in een bedrijf is cruciaal voor bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Onder meer via de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en een risicoscan laten uitvoeren.

Gevolgen onderschatten

In 2016 waren er maar liefst 150 bedrijfsbranden met een schade van minimaal één miljoen euro. De totale schade lag op 470 miljoen euro. Veel ondernemers onderschatten de gevolgen van brand. Weinig bedrijfseigenaren realiseren zich dat brand grote gevolgen kan hebben voor de omgeving en het milieu. Denk aan lekkende stoffen, giftige dampen en asbest. Ondernemers kunnen hiervoor aansprakelijk zijn. Door leveringsproblemen na brand gaan klanten mogelijk naar concurrenten en het is maar de vraag of ze allemaal na herstart weer terugkomen. Na een grote brand redt circa de helft van de bedrijven het niet als dit soort gevolgschade niet geregeld is.

Checklistbrand.nl

Brandweer en verzekeraars willen gezamenlijk ondernemers meer risicobewust maken. Dat doen ze onder meer door risicomanagement onder de aandacht te brengen. Weet de ondernemer welke risico’s hij loopt voor zowel de kans op brand als de mogelijke afloop daarvan? Om de schade bij brand zoveel mogelijk te beperken is tijdwinst essentieel, door bijvoorbeeld de compartimentering op orde te hebben, gebruik te maken van onbrandbare isolatie en installatie van brandmelders en goed toegankelijke bluswatervoorzieningen.

De website Checklistbrand.nl biedt online tools voor meer en beter inzicht. Neem zeker eens een kijkje!

Saman & Compiet. Inzicht…….. in vooruit kijken!

Bron: Verbond van Verzekeraars