top of page

Een (te) hoge WOZ-aanslag? Onze tip; maak gratis bezwaar.

Alle woningbezitters ontvangen jaarlijks tussen 1 februari en 31 maart het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking (per post of in de persoonlijke omgeving op Mijn Overheid).


Gemeenten stellen de WOZ-waarde vast op basis van standaardmodellen. Er ontstaan echter vaak fouten in de waardering, omdat niet alle woningen individueel beoordeelt worden. Hierin schuilt een gevaar. De WOZ-waarde vormt immers de basis voor diverse belastingen én is tevens bepalend voor de hoogte van uw hypotheekrente aftrek. Hoe hoger de waarde, des te hoger de belastingen die u betaalt en hoe lager uw fiscaal voordeel. Een juiste waardering is dus erg belangrijk en kan u veel geld besparen.


Bent u het niet eens met de vermelde waarde van uw woning of twijfelt u eraan? Dan dient u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar in te dienen. Wij helpen u hier graag bij door u te wijzen op de voor u volledig gratis dienstverlening van bezwaarmaker.nl.


Meer dan 40% van de ingediende bezwaarschriften worden landelijk toegekend. Bezwaar maken heeft dus wel degelijk zin. De verlaging van de WOZ-waarde betekent niet alleen dit jaar een besparing, maar ook de komende jaren. Benieuwd of u ook kunt besparen? Doe de check op de website of meld u gratis aan. Via onderstaande link komt u meteen op de pagina van bezwaarmaker.nl.


Als betrokken adviseurs vinden wij het fijn om met u mee te denken. Daarom deze tip. Wij zijn echter op geen enkele wijze inhoudelijk betrokken bij de behandeling van uw bezwaar.留言


bottom of page