top of page

Hoe zit het met het vegen van je schoorsteen en de verzekering?


Het stoken van een haard of kachel is volgens Brandweer Nederland één van de drie meest voorkomende oorzaken van een woningbrand in Nederland. De verwachting is dat het aantal schoorsteenbranden zal toenemen, doordat er meer gestookt wordt op hout of pellets.”


Door het gebruik van de open haard of kachel wordt de schoorsteen vies. Er blijft roet achter, maar ook aanslag van bijvoorbeeld hout dat niet helemaal verbrand is. Daarnaast kunnen er zaken als takjes en bladeren in de schoorsteen achterblijven, die in brand vliegen of waardoor de luchttoevoer geblokkeerd raakt.”


Veegplicht van de schoorsteen

Bij rieten daken is het al langer gebruikelijk dat verzekeraars middels voorwaarden of een clausule de verplichting opleggen om de schoorsteen eenmaal per jaar door een erkende schoorsteenveger te laten vegen. We zien nu een verschuiving in de voorwaarden, waardoor dit ook bij een andere dakbedekking van toepassing is of wordt.


Het hoeft overigens niet eens expliciet in de voorwaarden te staan dat de schoorsteen eens per jaar geveegd moet worden. In alle voorwaarden staat namelijk sowieso al dat de verzekerde verplicht is om goed onderhoud te verrichten aan de woning. Wanneer er een schoorsteenbrand ontstaat, doordat de schoorsteen vol met aanslag zit, kan de verzekeraar besluiten om niet of minder uit te keren, omdat de brand is ontstaan in combinatie met achterstallig onderhoud.


Mag je zelf de schoorsteen vegen?

Afgelopen jaren krijgen ook de schoorsteenvegers het steeds drukker. Een logische vraag is dan of je ook zelf je schoorsteen mag vegen. Wanneer de expert bij een schade vermoedt dat er sprake is van een niet schoongemaakte schoorsteen, waardoor de brand is ontstaan of verergerd is het aan de verzekerde om aan te tonen dat de schoorsteen periodiek werd geveegd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een factuur van een erkende schoorsteenveger. Wanneer je zelf aan de slag gaat, is het de vraag of het goed is uitgevoerd en is het lastiger om het onderhoud aan te tonen, mocht het gevraagd worden. De verzekeraar kan dan in twijfel trekken of er wel voldoende onderhoud is geweest. Om schade en een eventuele discussie bij schade te voorkomen, is het dan ook aan te raden om de opdracht aan een goede schoorsteenveger over te laten.”


ASPB

De Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond is de landelijke organisatie van schoorsteenveegbedrijven. De ASPB is de meest betrouwbare bron indien je op zoek bent naar een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf.

Elk ASPB-lid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkt met deugdelijk materiaal en heeft toelatingsexamen afgelegd of is in het bezit van het diploma Gezel-schoorsteenveger. Hij levert na afloop van de werkzaamheden een duidelijke bon of kwitantie met daarop naam, adres, telefoon en inschrijvingsnummer bij de KvK. Een door de ASPB erkende schoorsteenveger stelt zich bovendien aansprakelijk voor eventuele fouten en onderwerpt zich aan de klachtenregeling die de Bond in het leven heeft geroepen.

Ook de brandweer doet op zijn website de aanbeveling een bedrijf in te schakelen dat aangesloten is bij de ASPB.


Conclusie:

Tenzij de verzekeraar in de voorwaarden of clausules anders bepaalt , mag je zelf de schoorsteen vegen. Maar zorg dan bijvoorbeeld voor een logboek waarin het onderhoud wordt bijgehouden. Een combinatie met uitbesteden en zelf uitvoeren kan ook. Het beste is natuurlijk om het onderhoud volledig uit te besteden aan een betrouwbaar bedrijf.


Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Wij noemen dat Inzicht..... in vooruit kijken!


Commentaires


bottom of page