top of page

Thuiswerken en werkgevers-aansprakelijkheid (AVB), hoe zit het?

Steeds meer werknemers werken inmiddels thuis vanwege het coronavirus. Een situatie waar veel werkgevers begin van dit jaar plotseling mee geconfronteerd werden. Zoals het er nu uitziet gaat het thuiswerken steeds meer structurele vormen aannemen. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een werkgever als er iets gebeurt met een werknemer op zijn/haar thuiswerkplek?

Zorgplicht werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor de werknemer op grond van artikel 7:658BW. Deze zorgplicht bestaat onder andere uit het geven van aanwijzingen en het nemen van maatregelen. Op kantoor is het relatief makkelijk voor de werkgever om invulling te geven aan deze zorgplicht. Maar bij thuiswerken is de invloed van een werkgever beperkt als het gaat om een veilige werkplek.

Hoe zit het dan als een werknemer “schade” oploopt bij het thuiswerken? Dan moet de werkgever aantonen dat de werkplek veilig was. Dat is een zware bewijslast.

Naast de zorgplicht vanuit artikel 7:658BW, heeft de werkgever ook te maken met artikel 7:611BW. Daarin wordt gesproken over goed werkgeverschap. Dit brengt ook verregaande verplichtingen met zich mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ongelukken buiten het normale werk die verband houden mét het normale werk, zoals bedrijfsuitjes.

Is de werkgever dan overal voor aansprakelijk? Nee, gelukkig niet, er zijn wel grenzen aan de zorgplicht. Een werkgever is niet automatisch aansprakelijk voor het enkele feit dat een schade zich voordoet tijdens het werk. Er zijn veel risico’s die los en onafhankelijk van de zorgplicht van de werkgever bestaan en kunnen ontstaan. Er blijven situaties denkbaar waar er sprake is van ‘domweg pech’. Desondanks zal de werkgever niet snel aan zijn zorgplicht hebben voldaan. Daar komt het belang van een aansprakelijkheidsverzekering kijken.


De aansprakelijkheidsverzekering

Het is van belang om de aansprakelijkheidsverzekering up-to-date te houden. De invloed van een werkgever is namelijk minder door het thuiswerken, maar zijn zorgplicht blijft. De aansprakelijkheid van de werkgever kan op verschillende manieren afgedekt worden via een verzekering:

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) Deze verzekering biedt met name dekking voor de zorgplicht van de werkgever op basis van artikel 7:658BW. Het gaat om ongevallen op de werkplek en andere werklocaties.

De werknemersschadeverzekering Deze verzekering dekt de schade van de werknemer als gevolg van ongevallen die, op een of andere manier, werk gerelateerd zijn. Deze verzekering vult de AVB aan waar deze geen (volledige) dekking biedt. In sommige gevallen is het mogelijk om de werknemersschadeverzekering als extra dekking op te nemen in de AVB.

Met de combinatie van bovenstaande verzekeringen dekt de werkgever zijn risico af.

Meer weten over het risico van thuiswerken en verzekeringsoplossingen?

Of gaat u misschien (tijdelijk) andere werkzaamheden verrichten zoals bezorgen? Neem dan contact (0115 – 563 072) met ons op om uw risico's in kaart te brengen zodat u verder kunt met ondernemen.


Dat noemen wij Inzicht…… in vooruit kijken!
Bron: Nedasco

コメント


bottom of page