top of page

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Een goed idee?

De overheid wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering invoeren voor zelfstandigen. Misschien een goed idee, maar is het dat ook?


Er ligt een wetsvoorstel waarin een verplichte verzekering tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen wordt geregeld. Dat kan via de publieke verzekering, of door een private verzekering af te sluiten die aan een aantal voorwaarden voldoet. Het wetsvoorstel zorgt er voor dat zelfstandigen dus ook inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt raken. De verplichte verzekering voor zelfstandigen moet de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen en tussen zelfstandigen onderling verkleinen.


Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van drie uitgangspunten: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar. De wet is als volgt vormgegeven:


  • De nieuwe verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten. Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest (de zogenaamde wachttijd), kunnen straks in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  • Zelfstandigen krijgen deze uitkering als zij niet meer in staat zijn om door ziekte het minimumloon te verdienen. Dat is anders dan bij de werknemersverzekering, waarbij er niet alleen wordt gekeken naar wat iemand nog kan maar ook gekeken wordt naar wat iemand eerder verdiende.

  • De uitkering is 70 procent van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. De uitkering loopt tot de AOW-leeftijd.


Premie maximaal circa 195 euro per maand

Zelfstandigen gaan ongeveer 6,5 procent van hun winst uit onderneming aan premie betalen, tot maximaal ongeveer 195 euro per maand gebaseerd op het minimumloon van 2024. Daarmee is er een duidelijke koppeling tussen de betaalde premie en de hoogte van de uitkering. De premie is fiscaal aftrekbaar.


Opt-out

Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden, zich liever privaat verzekeren of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden, kunnen zich particulier blijven verzekeren: de zogenaamde opt-out. De private verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo mag de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet lager zijn dan die van de publieke verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd. Daarnaast komt er overgangsrecht voor bestaande verzekeringen.


Advies

Als financieel adviseur kijken we met belangstelling naar deze ontwikkelingen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vereist echter maatwerk. Als na een goede inventarisatie blijkt dat de verplichte verzekering goed aansluit bij de wens en behoefte van de ondernemer, dan is dat prima. Gezien alle beperkingen is dit maar zeer de vraag.

Ben je als zelfstandige in de positie om een jaar zonder inkomen te kunnen? De eigen risicoperiode is immers één jaar. Vervolgens is de uitkering maximaal het minimumloon. Is dat voldoende om rond te komen? Zomaar een paar vragen, die we wel toe doen.

Tot slot lijkt de premie op het eerste gezicht aan de hoge kant voor de beperkte dekking die wordt geboden.


Inzicht..... in vooruit kijken

We blijven de ontwikkelingen volgen. Neem zeker contact op als je meer wilt weten over jouw ondernemersrisico's.

Comments


bottom of page