top of page

Wintersport; pisteregels, schade en aansprakelijkheid.Als je op wintersport gaat, is een goede voorbereiding belangrijk. Niet alleen je uitrusting moet in orde zijn, het is ook belangrijk dat je de regels op de piste kent en weet hoe je moet handelen bij een ongeval. Want een ongeval op de piste kan niet alleen letsel en schade, maar ook juridische problemen opleveren. Van aansprakelijkheid voor de schade van een ander, tot zelfs een strafprocedure in geval van letsel. In dit artikel lees je wat je moet weten over de regels, aansprakelijkheid en schadeontwikkeling.


De 10 FIS Pisteregels

Iedereen die de piste opgaat, moet zich houden aan de pisteregels van de FIS (Fédération Internationale de Ski). We zetten ze hier op een rij:

1. Rekening houden met anderen. Iedere wintersporter moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.

2. Beheersen van snelheid en skistijl. Iedere wintersporter moet altijd op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.

3. Keuze van het spoor. De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.

4. Inhalen. Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.

5. Invoegen en weer verder skiën. Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.

6. Smalle plaatsen. Iedere wintersporter moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.

7. Klimmen en lopen. Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.

8. Letten op tekens. Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.

9. Verlenen van hulp. Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.

10. Legitimatieplicht. Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken. Sommige skigebieden hebben naast de tien FIS Pisteregels ook nog eigen regels. Deze staan vaak aangegeven op liftpalen of aan het begin van een skilift.


Extra regels bij funparken

Steeds meer wintersportgebieden hebben naast gewone pistes ook zogeheten funparken. Dit zijn speciale pistes voor freestyle skiën, met schansen, glijobstakels, halfpipes of superpipes. Vaak hebben deze funparken naast de PIS-regels nog eigen regels. Check daarom altijd welke regels van toepassing zijn. De regels zijn meestal bij de ingang van het park te vinden en staan ook op de website van het skigebied.


Wat moet je doen bij een skiongeval?

Raak je betrokken bij een ski-ongeval, doe dan in elk geval het volgende:

  • Noteer de gegevens van de tegenpartij, de tijd en plaats van het ski-ongeval en van mogelijke getuigen

  • Maak situatiefoto’s

  • Schakel de politie in (meestal wordt dit al gedaan door de Bergrettung)

  • Vul indien mogelijk een schadeformulier in samen met de tegenpartij (net als bij normale verkeersongevallen) of probeer met beide partijen een verklaring op papier te zetten

  • Laat je zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 48 uur) door een arts onderzoeken


Wie is aansprakelijk bij een skiongeval?

Om te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade bij een ski-ongeval, zal de plaatselijke politie in eerste instantie proberen vast te stellen of de betrokkenen zich aan de FIS-pisteregels hebben gehouden.

De afwikkeling van schade bij een ski-ongeval is vaak een complexe zaak. Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste geldt bij de afwikkeling van de schade altijd het recht van het land waar de schade is ontstaan. Met name de manier waarop letselschade geregeld wordt, verschilt in veel landen nogal van hoe dit in Nederland gaat. Daar komt bij dat bij wintersportongevallen vaak mensen van verschillende nationaliteiten – ook van buiten de Europese Unie – betrokken zijn. Zo gebeurde het in een recente zaak bij ARAG dat een Nederlandse klant op een Oostenrijkse piste in botsing kwam met een Zweedse die woonde in het Verenigd Koninkrijk. Dit alles maakt de afwikkeling van ongevallen in de wintersport een ingewikkelde en vaak tijdrovende zaak.


Welke schade kun je claimen bij een skiongeval?

Dat hangt af van de omstandigheden van het ongeval en van de dekking van je reisverzekering. Om lichamelijk letsel te kunnen claimen is het in elk geval belangrijk om je zo snel mogelijk door een arts te laten onderzoeken. De politie die het ongeval onderzoekt, bepaalt welke partij aansprakelijk is.


Letsel en strafrecht in Oostenrijk

In Oostenrijk start het openbaar ministerie tegen betrokkenen bij een ongeval met letsel een strafprocedure voor onopzettelijk toebrengen letsel (ook tegen niet-aansprakelijke partijen als hun tegenpartij letsel heeft opgelopen). Deze strafprocedures eindigen meestal met het besluit om niet te vervolgen. Maar mocht je binnen twee jaar opnieuw betrokken raken bij een ski-ongeval met letsel, dan loop je risico op een strafrechtelijke veroordeling.


(Bron: Arag Rechtsbijstand)


Wil je meer weten over onze dienstverlening, of specifiek over een aansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekering, neem dan contact met ons op. Samen kijken we naar de beste oplossingen. Wij noemen dat Inzicht..... in vooruit kijken!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page